ÜZLETI FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek

e - shop : www.hamotoshop.hu

H & A Moto Bike s.r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, azonosító: 50838539, adószám: 2120516046

Áfaszám: SK2120516046, Számlaszám: SK68 0200 0000 0038 0303 4558 , Cégjegyzékbe bejegyzett cég, OS BA I, Oszt. Kft. , betétsz. 119538/B, ügyvezető: Mgr. Horváth Attila (a továbbiakban: „ Általános Szerződési Feltételek ”).

I. cikk – Általános rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az eladó és a vevő között az adásvételi szerződés megkötésével létrejövő szerződéses kapcsolatokra vonatkoznak, és a szerződő felek között létrejött minden adásvételi szerződés részét képezik.

 2. Vevőnek minősül minden természetes vagy jogi személy (természetes vagy jogi), aki az eladó weboldalán keresztül megrendelést töltött ki és elküldött, e-mailben értesítést kapott a megrendelés elfogadásáról, és kifizette a vételárat. Vevőnek minősül minden olyan személy is, aki telefonon vagy e-mailben megrendelést adott le, és e-mailben visszaigazolta az eladó árajánlatának és az Általános Szerződési Feltételeknek az elfogadását.

 3. A megrendelőlap kitöltésével és fizetési kötelezettséggel járó megrendelés elküldésével a vásárló egyúttal kijelenti, hogy megismerte a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: "megrendelés"), amelyek minden vásárlás szerves részét képezik. szerződést, és továbbra is elérhetők az eladó webhelyén.

 4. Az eladó még:

a) az eladó honlapján keresztül üzemeltetett e-kereskedelmi rendszer (a továbbiakban: bolt) üzemeltetője.

üzemeltetője a 136/2014 . törvény a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról.

 1. törvény általános rendelkezésein túlmenően a 2011. évi CXVI. 40/1964 Coll. módosított Polgári Törvénykönyv, valamint a külön szabályozások, így különösen a Sz. 102/2014. törvény a fogyasztóvédelemről a távollévők között kötött szerződésen vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződésen alapuló áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint a 2001/2013. 250/2007 Coll . a fogyasztóvédelemről.

 2. Jogi személlyel létesített szerződéses jogviszonyra (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszonyra, ill. természetes személyekkel - vállalkozókkal, a törvényben foglaltakat. 513/1991 Coll. Kereskedelmi törvénykönyv a módosított formában.

 3. A megrendelés a vevő által kitöltött és elküldött „Megrendelés” megrendelőlapot jelenti, amelyet az eladó üzletének rendszere dolgoz fel. Abban az esetben, ha a vásárló a megrendelőlapon keresztül történő megrendelés lehetőségével nem él az előző mondatnak megfelelően, megrendelésnek minősül a telefonos megrendelés, illetve az eladó címére e-mailben vagy postai úton küldött megrendelés is.

 4. A megrendelés információkat tartalmaz a vásárlóról és a megrendelt termékről. A megrendelés alapján a vevő számára automatikusan számla készül a vételár kifizetéséről. Ha a vevő nem él a megrendelőlapon keresztüli rendelés lehetőségével, hanem telefonon, vagy e-mailben, vagy az eladó címére küldött levélben adja le megrendelését, az eladó e-mailben árajánlatot küld a vevőnek.

 5. Termékek alatt minden olyan kereskedelmi terméket értünk, amelyet az eladó webhelyén keresztül eladásra kínálnak.

II. cikk – Termékrendelés – adásvételi szerződés megkötése

 1. A „Megrendelés” kitöltött megrendelőlap formájában lebonyolított termékek elektronikus megrendelése és a vételár utólagos kifizetése a generált számla formájában a vevő adásvételi szerződés megkötésére tett javaslat. A vételár azon a napon tekintendő kifizetettnek, amikor az összeget jóváírják az eladó számláján.

 2. A termékrendelés eladó általi elfogadása, így az adásvételi szerződés megkötése az adásvételi szerződés megkötésének írásbeli visszaigazolása alapján történik, a távértékesítésben a fogyasztóvédelemről szóló törvény 1. sz. 102/2014 (konkrétan 6. §):

Az eladó köteles a távközléssel kötött szerződés megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb az áru átadásával egyidejűleg a fogyasztó részére tartós adathordozón igazolni a szerződés létrejöttét.

 1. Az adásvételi szerződés megkötésére tett javaslat az eladó által a vevő telefonos vagy e-mailes megrendelése alapján elkészített árajánlat megküldését is jelenti. Ebben az esetben az adásvételi szerződés a vevő árajánlatának írásbeli, elektronikus formában történő visszaigazolásával jön létre.

 2. A „megrendelő” megrendelőlapon keresztül történő megrendelés esetén a vevő köteles a megrendelésben kiválasztott módon a vételár fizetési módját megválasztani, és ezt követően a vételárat az eladónak megfizetni, ellenkező esetben a vásárlást. szerződés nem jön létre. Az eladó ezúton is tájékoztatja a vevőt (vásárlót), a vevő pedig tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés része az ár fizetési kötelezettsége.

 3. Telefonos vagy e-mailes megrendelés esetén a II. cikk bek. 3. pontja alapján a vevő köteles a vételárat megfizetni az eladó által a vevőnek kiállított és kézbesített számla alapján (elektronikusan is). A befizetés eladó számláján történő jóváírását követően az eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a terméket a vevő által megadott címre küldi ki.

 4. Az adásvételi szerződés határozott időre jön létre, és az eladó és a vevő kötelezettségeinek teljesítésével jár le.

 5. Az eladó ezúton is tájékoztatja a vevőt, hogy a megrendelés teljesítését nem köti feltételhez a feltételekhez való hozzájárulás megkövetelésével, különös tekintettel a SOI SK/0677/99/2015 határozatára.

 6. A megrendelés törlése (lemondása): A vevő jogosult az elektronikus megrendelést indoklás nélkül, díjmentesen csak az első kapcsolatfelvétel napján, a megrendelés létrejöttekor, annak kötelező érvényű visszaigazolása előtt. az eladó. A rendelés lemondására (törölésére) kizárólag írásban (e-mailben) van lehetőség. Az írásos formanyomtatvány az eladó számára igazolható elállási igazolás és a megrendelés feldolgozás felfüggesztése miatt szükséges. E-mail a megrendelés törléséhez: shop@harley-davidson-bratislava.com


III. cikk – Vételár és fizetési feltételek

 1. Az elektronikus áruházon keresztül megrendelt termékek ára (továbbiakban: vételár) mindig minden vásárló számára kifejezetten az eladó weboldalán történő megrendelés teljesítését követően jön létre. A II. § (2) bekezdése szerinti megrendelés esetén a II. 5, az eladó az árajánlatot elektronikus úton küldi meg a vevőnek.

 2. Az eladó nem vállal garanciát a vételárak időbeli érvényességére azonos megrendelés esetén semmilyen időtartamban. A félreértések elkerülése végett, egy konkrét megrendelés esetén keletkező vételár a határidőn belüli kifizetést követően nem változik.

 3. Az ár az áru árához kapcsolódó nyilvánvaló nyomdai vagy egyéb hiba miatt változhat, amely az eladó rendszerében található, vagy az adott e - shopon az árura vonatkozóan megjelent. Mind a vevő, mind az eladó jogosult elállni a rendeléstől, ill elállni az adásvételi szerződéstől (az áru átvételének pillanatáig), ha a vevőt az áru vételárának nyilvánvaló nyomdai vagy egyéb hibája miatt a vételár változásáról értesítik.

 4. Fel van tüntetve a vételár fizetési módja, valamint magával a megrendeléssel és az áru kiszállításával kapcsolatos teljes költség (a fizetési módot a vásárló az áru megrendelése során választja ki a vásárlási portál honlapján) a megrendelőlapon a teljes költségszámítással.

 5. Fizetéskor változó szimbólumként szükséges feltüntetni a vásárló rendelési számát. A fizetés során a vevő által hibásan megadott változó szimbólum a vételár hibás kiegyenlítését eredményezi, és az ezzel járó minden kockázat a vevőt terheli, a vevő fizetési kötelezettsége elmarad. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költséget, illetve a termékek kiszállításával kapcsolatos egyéb költségeket.

 6. A vételár lejárata:

a) a vételár fizetési módjának megválasztásakor a vevő az áru átvétele előtt köteles fizetni az eladónak. Ugyanakkor a vevő már a megrendelés kibocsátásakor és az eladónak történő elküldésekor jogosult a fizetésre, azzal a ténnyel, hogy a fizetést a vételár és egyéb kalkulált költségek előlegének tekinti, de a vevőnek ajánlott fizetni csak a megrendelés eladó általi elfogadását követően (a szerződés megkötése),

b) az áru átvételekor történő készpénzes fizetés esetén a vevő köteles megfizetni az eladónak a vételárat és egyéb kalkulált díjakat (pl. a megrendelés alacsony árának díja, szállítási díj, utánvéttel stb.) , azaz. a teljes kalkulált ár, legkésőbb az áru vevő részére történő kiszállításakor (a szállítási cégen keresztül is).

 1. Utánvétes ár:

a) az utánvétes árat az áru vételára nem tartalmazza, és a megrendelőlapon és a generált számlán, vagy az e-mailben küldött árajánlatban kerül kiszámításra, és a vevő vállalja, hogy azokat a a vételár.

b) azonban az eladó jogosult egyoldalúan és saját belátása szerint belsőleg meghatározni a teljes megrendelés értékét (összegét), ebben az esetben a vevő már nem fizeti az árat utánvéttel. Az utánvétes ár vásárló általi megfizetésének vagy elmulasztásának ténye a kérdéses webáruház honlapján a megrendelésben megjelenik, és minden egyes külön elkészített rendelés esetén a teljes megrendelés értéke (összege) különbözik. Az eladó jogosult a megrendelés (megkötött szerződés) értékét egyoldalúan megváltoztatni, módosítani, anélkül, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben olyan változást jelezni kellene, amelynél a vevő az árat utánvéttel nem fizeti meg. Ez a változás a megkötött adásvételi szerződéseket nem érinti.

 1. Egyéb díjak: az áru vételárának összege, beleértve az összes járulékos díjat (pl. a fizetési móddal és az áru szállítási módjával kapcsolatos), a megrendelőlapon a megrendelés teljesítése előtt feltüntetésre kerül.

 2. Az eladó azonban jogosult minden egyes megrendelést egyedileg és egyoldalúan saját belátása szerint elbírálni, belsőleg meghatározni azt a megrendelést, amelyben a vevő az áru vételárán kívül már nem fizet a fizetési móddal kapcsolatos többletköltségeket. , a rendelés összegét és magát a szállítást, anélkül, hogy az eladónak jeleznie kellene a jelen Általános Szerződési Feltételek változását. Ez a változás a megkötött adásvételi szerződéseket nem érinti.

10. Az alapvaluta a magyar forint. Jelkép: Ft .

11. A vételár és a szállítási költségek vevő részére történő fizetésének banki díjaira a vevő és a vevő bankja közötti szerződés az irányadó. Az eladó nem vállal felelősséget az ilyen vagy hasonló kapcsolódó díjak összegéért.

12. Az elektronikus hírközlő eszközök használatának költségeire a vevő és internetkapcsolat-szolgáltatója, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatója közötti szerződés az irányadó. Az eladó nem vállal felelősséget az ilyen vagy hasonló kapcsolódó díjak összegéért.

 

IV. cikk – Áruszállítás

 1. Az eladó köteles a termékeket a vevő részére a megrendelt mennyiségben és minőségben, a vevő esetében pedig az I. 5 jelen Általános Szerződési Feltételek írásos másolatával együtt is, ha azokat korábban nem adta át a termékre vonatkozó adózási bizonylatokkal és egyéb okmányokkal, amennyiben azok léteznek és az adott termékre jellemzőek. Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek írásos példányát nem adták át a vevőnek az I. cikk (1) bekezdése szerint. 5 a termékkel együtt leszállított, a vevő köteles ezt a tényt az eladónak legkésőbb a termék átvételétől számított két munkanapon belül írásban bejelenteni, ellenkező esetben feltételezhető, hogy az eladó köteles ezekről írásos másolatot kézbesíteni. Az Általános Szerződési Feltételeket megfelelően teljesítették.

 2. munkanapon belül nem tiltakozik az áru kiszállításának elmaradása és az áruval együtt szállított okmányok nem kézbesítése ellen, a visszaigazolt szállító- és fuvarlevelek alapján feltételezhető, hogy az árut szabályszerűen adták át a vevőnek, kivéve, ha az ellenkezője bizonyított.

  1. A házaló kereskedelemben és a csomagküldő árusításban történő fogyasztóvédelemről szóló törvény szerint, amely az áruk és szolgáltatások internetes vásárlására is vonatkozik, ha az eladó és a fogyasztó (vevő) másként nem állapodik meg, az eladó köteles teljesíti a fogyasztó megrendelését a kézbesítéstől számított 30 napon belül. Ha az eladó a szerződést azért nem teljesíti, mert a megrendelt árut nem tudja leszállítani, vagy a szolgáltatást nem tudja nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, és ha az eladó és a fogyasztó ezt megteszik, az áru ellenértékét vagy az előleget 15 napon belül visszaküldi. nem értenek egyet az alternatív teljesítményben. A megrendelt termék szállítási helye a vevő által a megrendelésben feltüntetett cím.

  2. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt az áru szállításának lehetetlenségéről, valamint vis maior vagy olyan okok esetén, amelyekért az eladót vagy a szállítót/szállítót/futárt nem terheli felelősség. Ebben az esetben az eladó alternatív teljesítést kínál vagy biztosít a fogyasztónak, és az Általános Szerződési Feltételek és a jogszabályok szerint jár el.

  3. Az eladó az árut a vevőnek a megrendelés kibocsátásakor általa megjelölt címre szállítja (kizárólag az Európai Unió országainak területén) és kizárólag a vevőként feltüntetett személynek. Az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása és az eladó által megkívánt okmányok nélkül az áruk szállítása vagy kiadása a vevőn kívül más személy részére nem lehetséges. Emiatt elengedhetetlen, hogy a vásárló az áru megrendelésekor helyesen adja meg azonosító adatait és az áru kiszállításához szükséges adatokat. Az áruk EU-n kívülre vagy más személy részére történő kiszállítása az áru átvételi engedélye nélkül nem lehetséges. Az áru szállítója jogosult megfelelő módon tájékozódni és az átvevő személlyel ellenőrizni, hogy ez a személy a vevő, és jogosult-e az áru átvételére. Ha a körülmények megkívánják, az eladó és a vevő megegyezhet a szállítási határidő meghosszabbításában, vagy azonos minőségű és árú helyettesítő teljesítésben. Külön kérés esetén a szállítási határidő további munkanapokkal meghosszabbodik, melyről a vásárló elektronikus úton értesítést kap.

   1. Az eladó a terméket saját eszközén keresztül szállítja a vevőnek (vagy a vevő a termék átvételére írásban meghatalmazott személynek), vagy harmadik személyen (fuvarozó, futár és szállító cég) keresztül.

   2. A termék kézbesítése a vevőnek (vagy a vevőnek a termék átvételére írásban jogosult személynek) történő átadásával történik, ill. az első fuvarozónak szállításra történő átadásával.

   3. Az eladó tájékoztatja a vevőt, hogy fenntartja a jogot, hogy a megrendelt árut (2 db-nál nagyobb darabszámban) több külön szállítással is kiszállítsa azzal a ténnyel, hogy az ilyen különálló áruszállításokra is az átvételkor érvényes szállítási díj vonatkozik. a megrendelés ( azaz több szállítás esetén egy szállítás árát kell fizetni).

   4. A szállított terméket megfelelően és biztonságosan be kell csomagolni. A vevő a szállítólevél aláírásával a szállításon túlmenően igazolja, hogy a csomagolás nem sérült, és a terméket teljesen a megrendelésnek megfelelően szállították ki.

  4.  

10. Személyes átvételkor a terméken látható sérülés, észlelhető hiba esetén a vásárló jogosult a terméket nem átvenni. A termék átvételekor feltételezzük, hogy a termék személyes átvizsgálása során észlelhető hibája nem volt. Személyes és postai kézbesítés esetén a vevő köteles a termék sérülésére vonatkozó megjegyzést is megjelölni a szállítólevélben e sérülés tömör leírásával, azonnal az átvételkor, ha a hiba az átvételkor észlelhető, vagy nem az átvételt követő 10 napon belül, ha a hibák rejtettek. Minden később bejelentett hiba, sérülés, ill a termék leszállított mennyiségére és minőségére vonatkozó reklamációt az eladó nem fogad el.

11. Az eladó az áru leszállításával együtt tartós adathordozón igazolást ad át a vevőnek a szerződés megkötéséről.

12. A szerződés létrejöttére és jelen jogi aktus érvényességére a Polgári Törvénykönyv az irányadó, valamint az elállás lehetőségére mind a vevő, mind az eladó részéről. A törvény meghatároz néhány elállási lehetőséget, és lehetővé teszi a vevő és az eladó közötti megállapodást is az elállásról. Ennek oka lehet például a webáruház rendszerének technikai hibája.

V. cikk – Áruk átvétele

 1. Az eladó, a fuvarozó cég vagy a szállító szolgáltató jogosult a vevőt az áru kiszállításáról e-mailben, sms -ben vagy más alkalmas formában (pl. telefonon) értesíteni. A vevő egyúttal beleegyezik abba, hogy az eladó a vevő ezen adatait a szállító/szállítmányozó cégnek vagy a szállítónak átadja. A Vevő köteles az általa megjelölt címen elérhetőnek lenni az áru bejelentett kiszállításakor.

 2. Az áru átvételekor a vevő köteles érvényes személyazonosító okmányokkal (állampolgári igazolvány vagy útlevél) a fuvarozó felé kérés nélkül igazolni személyazonosságát. Ezeken az okmányokon fel kell tüntetni a vevő személyazonosságát és az áru átvételére vonatkozó engedélyt. Ellenkező esetben az árut az eladó/fuvarozó nem adhatja át.

 3. Ha a vevő nem veszi át a terméket, az eladó azt a telephelyén vagy a cég székhelyének címén tárolja és felkéri a vevőt, hogy vegye át. Abban az esetben, ha a vevő az írásbeli kérelem kézbesítésétől számított 30 munkanapon belül nem veszi át a terméket, az eladó és a vevő között az adásvételi szerződésben létrejött szerződéses jogviszony a további átvételi határidő lejártával megszűnik. a termék.

 4. A termék sérülésének kockázata és a termék sérüléséért való felelősség az átvételkor a vevőre száll át, függetlenül attól, hogy a vevő a terméket személyesen vagy meghatalmazott/meghatalmazott személy útján veszi át. pontban említett esetben a 3. pontja szerint a termék sérülésének kockázata és a termék sérüléséért való felelősség azon a napon száll át a vásárlóra, amikor a vevő az első kézbesítési kísérlet alkalmával nem vette át a terméket.

 5. A vevő az áru átvételekor köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét és a szállítás teljességét, különös tekintettel a szállítócsomagok (csomagok/szállítmányok) számát. A szállítással és az áruval kapcsolatban észlelt nyilvánvaló hibák esetén a Vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül elektronikus úton értesíteni az eladót. A Vevő köteles a fuvarokmányon feltüntetni a küldemény minden nyilvánvaló sérülését és a csomagolás sérülését. Amennyiben a küldemény jogosulatlan felnyitása miatt a csomagolás vagy a küldemény egyéb megsértését észlelik, a vevő köteles a küldeményt a fuvarozótól/kézbesítőtől nem átvenni.

 6. A vevő az átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja, hogy a küldeményt sértetlenül átvette. Ha a vevő az áru átadásától számított 24 órán belül nem kifogásolja az áru kiszállításának elmaradását és az áruval együtt szállított okmányok kézbesítésének elmaradását, a visszaigazolt szállító- és szállítólevelek alapján feltételezhető, hogy a az árut szabályszerűen adták át a vevőnek, kivéve, ha az ellenkezője bizonyított.

 

VI. cikk – Szállítási díjak

 1. Az eladó szállítási költségét a termék vételára nem tartalmazza. Ezek a megrendelőlapon és a generált számlán, vagy az e-mailben küldött árajánlatban kerülnek kiszámításra, és a vevő vállalja, hogy a vételárral együtt megfizeti.

 2. Az eladó azonban jogosult egyoldalúan és saját belátása szerint belsőleg meghatározni a megrendelés értékét, ebben az esetben a vevő már nem fizeti az áru szállításának árát. A szállítási ár vásárló általi megfizetésének vagy elmulasztásának ténye az adott webáruház honlapján a megrendelésben megjelenik. Az eladó jogosult a megrendelés (megkötött szerződés) értékét egyoldalúan megváltoztatni, módosítani, anélkül, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben olyan változást jelezni kellene, amelyért a vevő a szállítási költséget nem fizeti. Ez a változás a megkötött adásvételi szerződéseket nem érinti.

VII. cikk – Elállás az adásvételi szerződéstől

 1. Az áru indoklás nélküli visszaküldésének törvényes joga csak akkor keletkezik, ha a fogyasztó (vevő) az árut az alábbi módon vásárolta meg:

 2. A vevő az adásvételi szerződéstől a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint és módon indoklás nélkül elállhat attól a naptól számított 14 naptári napon belül, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy, kivéve a Ptk. fuvarozó, átveszi a terméket , azaz. ez az időszak az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül lejár. Ha azonban ennek az időszaknak a vége munkaszüneti napra esik, a határidő meghosszabbodik a következő munkanapra.

 3. A vevő a szerződéstől való elállási jogának gyakorlása során köteles az eladót a szerződéstől való elállási döntéséről egyértelmű írásbeli nyilatkozattal (az eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott címére vagy elektronikus úton a megfelelő címre) tájékoztatni. jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon, vagy az írásos forma megőrzése mellett más módon. A távollevők között kötött szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatványt az eladó honlapján teszik közzé.

 4. Az elállási határidő megmarad, ha a vevő az elállási jog gyakorlásáról az elállási határidő lejárta előtt, azaz legkésőbb az elállási határidő lejártát követő 14. napon megküldi (küldi) a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról szóló értesítést, vagy ha ezen időszak vége munkaszüneti napra esik, a határidő meghosszabbodik a következő munkanapra.

 5. A vevőnek a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásához be kell mutatnia a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot, amelyen látszik, hogy kitől, mikor, mit és milyen áron vásárolt. Ha a vevő nem rendelkezik ilyen okmánnyal, nem gyakorolhatja a szerződéstől való elállás jogát.

 6. Az eladó a szerződéstől való elállást követően a vevő által a szerződés megkötésével összefüggésben teljesített valamennyi fizetést (vételár, beleértve az áru szállítási költségét is) visszaadja a vevőnek. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha a vevő az eladó által kínált legolcsóbb általános szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A vevőnek ezért visszatérítjük a postaköltséget az e- shop honlapján feltüntetett legolcsóbb postaköltségig . A befizetett összegeket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vevőnek. Fizetésük a vételár és a kapcsolódó költségek vevő részére történő kifizetésével megegyező módon történik, ha a vevő más fizetési módhoz kifejezetten nem járult hozzá, további díjak felszámítása nélkül. A vásárolt áru ellenértékének kifizetése 14 napon belül megtörténik, de feltétele a visszaküldött áru visszaszállítása az eladó címére, vagy az áru visszaküldését igazoló okmány bemutatása esetén, amelyik előbb bekövetkezik.

 7. Az eladó köteles a fizetést a fogyasztónak visszaadni, ugyanúgy, ahogyan azt a fogyasztó a fizetéséhez használta. Ez nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy az eladóval más fizetési módban állapodjon meg, amennyiben ezzel összefüggésben a fogyasztót további díj nem terheli .

 8. A vevő a szerződéstől való elállás esetén köteles az árut visszaküldeni, vagy az eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megjelölt címére legkésőbb a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásától számított 14 napon belül visszaküldeni. Megtartottnak minősül az időszak, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut a vásárlónak. Az eladó a fenti határidőt meghosszabbíthatja, ha az árut nem kapta vissza, vagy nincs bizonyítéka arra vonatkozóan, hogy a vevő azt az eladónak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott címére elküldte.

 9. A vevőt (fogyasztót) a szerződéstől való elálláskor csak az árunak az eladóhoz vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személyhez való visszajuttatásának költségei viselik.

 • távollevők között kötött szerződés (az eladó és a fogyasztó között létrejött szerződés, amelyet kizárólag egy vagy több távoli kommunikációs eszközzel kötöttek meg, az eladó és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül, különösen weboldal, elektronikus levél, telefon használatával , fax, címlevél vagy ajánlatkatalógus)

 • az eladó telephelyén kívül kötött szerződések (az eladó és a fogyasztó között az eladó és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte során, nem az eladó telephelyén kötött szerződések; olyan szerződések, amelyek megkötésére a fogyasztó javaslatot tett az eladónak olyan helyen, amely nem az eladó telephelye; az eladó telephelyén vagy a fogyasztó személyes és személyes címe után közvetlenül távközlési úton kötött szerződések, amelyeket az eladó olyan helyen kötött, amely nem az eladó telephelye vagy a szerződés során kötött, vagy értékesítési rendezvény kapcsán).

10. Vevő tudomásul veszi, hogy az áruval együtt ajándékozás esetén az ajándékozási szerződés az eladó és a vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy amennyiben a fogyasztó szerződéstől való elállási jogát a Szt. 7. §. nem. 102/2014 Gbj . , az ajándékozási szerződés érvényét veszti, és a vevő köteles a visszaküldött áruval együtt visszaküldeni a kapcsolódó ajándékokat stb.

11. Az eladó ezúton javasolja (de nem feltétele) a vevőnek (fogyasztónak), hogy a távolról kötött szerződéstől való 14 napon belüli elállási jogának gyakorlása esetén a vevő a szerződéstől való elállásról szóló írásbeli nyilatkozatát adja át az eladónak. a visszaküldött áruval együtt, ami felgyorsítja a visszaküldést minden, a szerződéskötéssel kapcsolatos fizetés (költség) megtérülésére.

12. Vevők – gazdálkodó szervezetek – szerződéstől való elállására a Kereskedelmi Törvénykönyvben foglalt jogszabályi feltételek érvényesek.

13. A vevő legkésőbb az áru raktárból történő kiszállításának napján, telefonon vagy e-mailben lemondhatja a megrendelését. Az eladó elérhetőségei a jelen feltételekben és az eladó honlapján találhatók.

14. Az eladó a visszaküldött terméket nem postai utánvéttel veszi át, a terméket törvényi okok esetén a vevőnek rendes postai csomag formájában vagy kézbesítő cégnek kell visszaküldenie.

15. Az árut sértetlenül, kopásnyomok nélkül kell visszaküldeni. A vevőnek joga van kicsomagolni és kipróbálni az árut, hogy megtudja azok tulajdonságait és működését. Azonban, ha az áru sérült, törött vagy nem működőképes, a vevő felelős az áru értékének csökkenéséért.

16. A vevő indoklás nélkül nem állhat el a szerződéstől és nem küldheti vissza Önnek az árut vagy a szolgáltatást az alábbi esetekben:

 • rendelésre vagy megrendelésre készült áruk (a fogyasztó különleges igényei szerint készült áruk, méretre készült áruk vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk),

 • olyan áruk, amelyek minősége gyorsan romlik vagy romlik (élelmiszerek, desszertek, sütemények),

 • védőcsomagolásba zárt áru, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően megtört ( fehérnemű , steril csomagolás stb.),

 • olyan áruk (sisakok), amelyek érzékenyek a védőcsomagoláson kívüli ütési sérülésekre, és az áru védő tulajdonságai később gyengülhetnek

 • kicsomagolt CD-k, DVD-k, számítógépes játékok (védőcsomagolásban árusított hangfelvételek, videofelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó ezt a csomagolást kibontotta),

 • újságok, folyóiratok és csomagolatlan könyvek (folyóiratok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződésen alapuló értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését),

 • az úgynevezett digitális letöltés – elektronikus tartalom nem fizikai adathordozón történő szolgáltatása, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével elveszti a szerződéstől való elállás jogát,

 • áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyeket az eladó nem tud befolyásolni, és amely a szerződéstől való elállás időszakában fordulhat elő,

 • olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal,

 • áruszállítás, autóbérlés, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása, és amely szerint az eladó vállalja ezen szolgáltatások megbeszélt időpontban vagy határidőn belüli teljesítését,

 • olyan sürgős javítások vagy karbantartások elvégzése, amelyek elvégzésére a fogyasztó kifejezetten kérte az eladót (ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és azokra a szerződésekre, amelyek tárgya a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges alkatrészeken kívüli áruk értékesítése, ha azokat az eladó látogatása során kötötték a fogyasztó és a fogyasztó nem rendelt előre szolgáltatást vagy árut),

 • a szolgáltatás nyújtása, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, és ha a szolgáltatás teljes körű biztosítása megtörtént,

 • olyan szeszes italok értékesítése, amelyek áráról a szerződéskötéskor állapodtak meg, míg szállításuk legkorábban 30 nappal később teljesíthető, és ára a piaci árak mozgásától függ, amely az eladó nem tudja befolyásolni

17. Az eladó elérhetőségei szerződéstől való elállás esetén:

Cím: H & A Moto Bike s.r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, SR.

mail: shop@harley-davidson-bratislava.com

tel.: 02 / 20 72 50 80 (hétfőtől péntekig) 10:00 és 18:00 óra között.

18. Megjegyzés:

Semmilyen jogszabály nem jogosítja fel a fogyasztót a vásárolt áru indokolatlan visszaküldésére az ún tégla és habarcs üzlet (működő bolt). Ha az eladó ilyen lehetőséget (vagy az áru más árura cseréjének lehetőségét) ajánlja fel a fogyasztónak, akkor azt a kötelezettségei körén kívül teszi. Az áru ok nélküli visszaküldésének vagy cseréjének joga jogilag nem érvényesíthető.

19. Az eladó nem köteles a vevőt tájékoztatni a dokumentumok nem megfelelő minőségéről. Az eladó a szállított dokumentumok minőségét nem ellenőrzi, azokat semmilyen módon nem szerkeszti, nem módosítja, hanem azokat automatikusan feldolgozza. Nem vállal felelősséget továbbá a dokumentumok tartalmáért és az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak való megfeleléséért, valamint harmadik személyek szellemi tulajdonjogának megsértéséért.

20. A vevő felelős minden olyan kárért, amely a termékek használatával összefüggésben harmadik személynek keletkezhet.

21. Abban az esetben, ha az eladó a megrendelés feldolgozása során azt tapasztalja, hogy az iratok kézbesített tartalma rágalmazó, esetleg ellentétes az eladó erkölcsi és etikai véleményével, vagy általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírásokkal, vagy egyéb jogsértés (pl. alkohol, dohány vagy egyéb módosított termék 18 éven aluliak részére történő értékesítése), az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a megrendelés visszaigazolásának e-mailben történő írásbeli elállási nyilatkozatával. A vevőt a már kifizetett vételár visszatérítési jogán kívül semmilyen kártérítés nem illeti meg.

22. Az eladó az adásvételi szerződéstől is elállhat az áru feladásának pillanatáig, különösen a megrendelt áru vevő számára pillanatnyilag felmerülő elérhetetlensége miatt. Az Eladó azonban köteles haladéktalanul tájékoztatni a vásárlót az elállásról a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címen. Az Eladó az elállás előtt jogosult helyettesítő teljesítést felajánlani a vevőnek. A vevőnek joga van a helyettesítő teljesítést megtagadni és elállni az adásvételi szerződéstől.

23. Az eladó a leszállított termékekre a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályi előírásai szerint garanciát vállal. A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor a terméket a vásárló átveszi. Vevők - gazdálkodó szervezetek esetében a termékhibáért való felelősségre és a jótállás feltételeire a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

24. Olyan hibás termék visszaküldése esetén, amely csak az átvételt követően vált nyilvánvalóvá, és amely az átvételkor szokásos ellenőrzés során nem volt nyilvánvaló és észlelhető, a vevőt a megfelelő vételárból méltányos kedvezmény illeti meg. a hiba jellegére és mértékére vagy a vételár visszatérítésére. Ha olyan hibáról van szó, amely a dolgot használhatatlanná teszi, a vevőnek joga van elállni a szerződéstől. A szerződő felek megállapodása alapján a hibás termék hibátlan új termékre cserélhető. A sérült vagy hibás áruknak teljesnek kell lenniük.

25. Vevő jogosult a termékre vonatkozó reklamációt a jótállási időn belül, a termék hibájának megismerését követően haladéktalanul megtenni az eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott címére küldött írásbeli reklamációval az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően. .

26. Az eladó köteles a reklamációt kezelni, és a reklamáció kezelésének eredményéről a vásárlót írásban (elektronikus úton, postai úton) tájékoztatni az írásbeli panasz kézhezvételétől/elfogadásától számított 30 napon belül.

27. Az ebben a cikkben szabályozott eljárások megfelelően vonatkoznak a vevő panaszának vagy kezdeményezésének benyújtására is.

VIII. cikk – Jótállás, reklamáció feltételei és panasztételi eljárás

 1. E pont rendelkezései nem vonatkoznak arra a vevőre, aki nem fogyasztó, vagy aki üzleti tevékenység céljából vásárol árut, nem pedig természetes személyek személyes fogyasztása céljából; a termékhibákért való felelősségre ebben az esetben a 422. § és azt követő rendelkezések az irányadók . Kereskedelmi törvénykönyv. Az eladó a fogyasztói panaszokat a Szlovák Köztársaság jogszabályai, különös tekintettel a 1. sz. 250/2007 Coll . módosításokkal, a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok.

 2. Minden polgári jogviszony alapján vásárolt áru esetében a standard jótállási idő a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint 24 hónap, amennyiben a szlovák jogszabályok nem írnak elő rövidebb időtartamot bizonyos árufajtákra. A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor a vevő átveszi az árut. Az eladó az áru hibáiért a vevővel szemben a Polgári Törvénykönyv 623. és 623. §-a szerint felel.

 3. A jótállás időtartama a Szlovák Köztársaság jogszabályaiból következik. Ha az eladott terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításon fel van tüntetve a használati idő, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.

 4. A vevő igényt érvényesíthet:

a) személyesen a következő címen: H & A Moto Bike s.r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, SR.

b) futárral a következő címre: H & A Moto Bike s.r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, SR, az áru vásárlást igazoló bizonylattal együtt történő elküldésével).

 1. A Vevő köteles a reklamált áruhoz csatolni az áru vásárlását igazoló dokumentum olvasható eredeti vagy másolati példányát, és részletesen ismertetni a hibát és a hiba megnyilvánulásának módját. Az árut tiszta állapotban és az áruhoz mellékelt tartozékokkal együtt kell szállítani.

 2. A jótállás részletes feltételeire és azok követeléseire az Eladó Reklamációs Eljárása az irányadó, amelyet a webáruház honlapján tesz közzé.


IX. cikk – Tájékoztatás az online alternatív vitarendezésről (ADR) az e- shop számára

 1. Az eladó ezúton is tájékoztatja a vásárlókat (vásárlókat), hogy 2016. február 1-jén az 1. sz. 391/2015. a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról. A törvény célja, hogy új lehetőséget teremtsen a fogyasztóknak az eladóval fennálló vitás ügyeik gyors, hatékony, kevésbé formális és mindenekelőtt ingyenes megoldására, ill. csak minimális költségekkel. A békés megoldás eléréséről van szó, ill a fogyasztó és az eladó közötti megállapodás a vita megoldásáról, amely kötelező érvényű jogalappá válik, miután mindkét fél elfogadja annak megfogalmazását.

 2. A törvény szerinti alternatív vitarendezési hatóság a Hálózati Iparágak Szabályozási Hivatala, az Elektronikus Hírközlési és Postai Szolgáltatások Szabályozási Hivatala és a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet. Emellett a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség az ún visszamaradó jogalany, ami azt jelenti, hogy jogosult lesz rendezni még olyan vitákat is, amelyekben más szervek hatásköre nincs meghatározva, kivéve a pénzügyi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződésekből eredő vitákat.

 3. törvény 11. §-a szerint A fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról szóló 391/2015. számú határozatában a fogyasztónak joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó keresetét kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Az eladóval fennálló vita esetén a fogyasztónak joga van minden vitarendezési lehetőség igénybevétele után alternatív vitarendezés tárgyához fordulni, melynek értéke meghaladja a 8.000 Ft-ot. A jogszabály nemcsak a "belföldi", hanem a "határon átnyúló" vitákra is vonatkozik , pl. külföldi fogyasztók és eladók közötti viták a Szlovák Köztársaságban.

 4. Az alternatív vitarendezés alanya a vitát annak megindításától számított 90 napon belül megszünteti, a határidő 30 nappal történő meghosszabbításáról (akár ismételten is) értesíti az indítványozót.

 5. Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy más módon megsértette a jogait, ebben az esetben lehetősége van javaslatot tenni az illetékes szervhez. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy vitáját bírósági úton rendezze. A vitarendezés zökkenőmentes lefolytatása érdekében a törvény kötelező együttműködést ír elő az eladótól.

 6. Az alternatív vitarendezés hatósága :


Szlovák Kereskedelmi Felügyelet

Központi Felügyelőség

Nemzetközi Kapcsolatok és Fogyasztói Viták Alternatív Megoldásának Osztálya

Prievozská 32, pp . 29

827 99 Bratislava 27, SR.

Weboldal: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email: ars@soi.sk , addr@soi.sk

 1. a 391/2015 . a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról, elektronikusan is az on-line vitarendezési platformon (RSO) keresztül a következő oldalon: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 2. Az alternatív vitarendezés kizárólag természetes személy fogyasztók számára van fenntartva, üzleti vásárlók nem. A vita rendezése a fogyasztó és a távollevők között kötött szerződést kötött eladó között zajlik, akinek vitája 8000 Ft-ot meghaladó értékű.

 3. Az eladó ezúton is tájékoztatja a vásárlókat a kérések, javaslatok, javaslatok, viták megelőzésére irányuló kísérletek egyéni benyújtásának lehetőségéről elektronikusan a shop@harley-davidson-bratislava.com email címre.

X. cikk – A személyes adatok és a magánélet védelme

 1. A vásárló személyes adatait a törvény szerint kezeljük. nem. 122/2013 Coll . törvénnyel módosított személyes adatok védelméről. 84/2014 . _ (a törvény 2014.05.30-án kelt teljes szövege a Törvénygyűjteményben a 136/2014.sz. szám alatt található ) (a továbbiakban: " ZoOOU "). A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó a személyes adatait a következő mértékben kezeli: vezeték- és vezetéknév, lakcím, társadalombiztosítási szám, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban együtt csak „személyes adatként”).

 2. Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően megadni (regisztrációkor, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületéről történő rendeléskor), valamint köteles az eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a változásról. személyes adatait.

 3. A megadott személyes adatokat kizárólag az eladó vagy az általa kijelölt adatfeldolgozó kezeli. Harmadik felek az ügyfelek személyes adataihoz csak az érvényes jogszabályok által meghatározott esetekben férhetnek hozzá (különösen közigazgatási vagy büntetőeljárás során, fogyasztói jogok védelme, áruk Szlovák Postával történő kézbesítése esetén). Amennyiben az árut futárszolgálat szállítja ki, az Ön személyes adatait (név, vezetéknév, szállítási cím, telefon, e-mail) a vevő által választott fuvarozó rendelkezésére bocsátjuk.

 4. A megadott személyes adatokat csak az eladó, harmadik felek (Szlovák Posta, rendészeti hatóságok, Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség stb.) vagy az általa megjelölt közvetítők kezelik. Harmadik felek az ügyfelek személyes adataihoz csak az érvényes jogszabályok által meghatározott esetekben férhetnek hozzá (különösen közigazgatási vagy büntetőeljárás során, fogyasztói jogok védelme, áruk Szlovák Postával történő kézbesítése esetén). Ha az árut futárcég szállítja ki, akkor azt is ennek a szállítónak adjuk át.

 5. Az eladó a személyes adatokat speciális előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelése elektronikus formában automatizált módon, vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történik.

 6. A vásárló megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és tájékoztatták arról, hogy ez a személyes adatok önkéntes megadása.

 7. Ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy a közvetítő személyes adatait törvénysértő módon kezeli, magyarázatot kérhet az eladótól vagy a közvetítőtől. A ZoOOU szerint a vevőnek joga van többek között a hibás, hiányos és elavult személyes adatok helyesbítésére, az eladó által kezelt személyes adatok listájára vonatkozó tájékoztatásra, valamint a 28. §-ában felsorolt egyéb jogokra. 1 ZoOOU .

 8. A vevőnek joga van különösen a személyes adatai marketing célú megadásához adott hozzájárulását bármikor írásban, elektronikus úton megváltoztatni vagy visszavonni: A vevőnek joga van többek között a hibás, hiányos és hiányos adatok helyesbítésére. naprakész személyes adatokra, az eladó által kezelt személyes adatok listájára és a 28. § bek. 1 ZoOOU .

  1. Az eladó, mint az információs rendszer üzemeltetője további tájékoztatást ad a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a weboldal külön rovatában.

Az általános szerződési feltételek az eladó honlapján közzétett és az illetékes társasági szerv által jóváhagyott formában érvényesek.

Az Általános Szerződési Feltételek szövege 2017. január 22-től hatályos